Viļānu mūzikas un mākslas skola

Viļānu Mūzikas un mākslas skola ir Viļānu novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības mācību iestāde.