"Muna dzīsmeite" 2024

Ir noslēdzies otrais Latgaliešu mūzikas un mākslas konkurss  “Muna dzīsmeite” 2024. 

Audzēkņiem sacenšanās noritēja divās nozarēs: mākslā - veidojot latgaliešu tautasdziesmām ilustrācijas aplikāciju tehnikā un mūzikā - atskaņojot divus dažāda rakstura skaņdarbus, no kuriem viens ir latviešu/latgaliešu tautasdziesmas apdare. Īpaši novērtēti tika latgaliešu tautasdziesmu apdaru jaunie izpildītāji.  Ar konkursa rezultātiem var iepazīties skolas mājas lapā www.vilanumaksluskola.lv

Ar  šo konkursu ļoti vēlamies popularizēt latgaliešu tautasdziesmu un poļu zinātnieces, mūsu kultūras pētnieces Stefanijas Uļanovskas piemiņu. Šim konkursam ir tapis arī logo (S. Uļanovskas portrets un VMMS logo attēlojums). Jau šobrīd gatavojamies nākamajam konkursam, rosinām skolotājus un audzēkņus komponēt skaņdarbus, kuru pamatā ir latgaliešu tautasdziesma. Arī audzēkņi piedalās skaņdarbu veidošanā. Pavisam nesen tapusi mūsu audzēknes Elizabetes Šarkovskas sacerētā gluži tautasdziesma “Gaismeņa ausa”. 

Pēc konkursa mūsu mājas lapā izveidosim Latgaliešu tautasdziesmu apdaru, kuras veidotas ap un šim konkursam nošu, ilustrāciju bāzi. Tā būs vieta, kur smelties iedvesmu muzicēt un nodarboties ar mākslu latgaliski. Komponistes Sandras Mežores jau 2020. gadā izveidotās tautasdziesmu  apdares šim konkursam, skolotāju aranžijas, mūsu audzēknes Elizabetes Šarkovskas sacerētā gluži tautasdziesma “Gaismeņa ausa”, kā arī mūsu komponistes, žūrijas komisijas locekles Diānas Gritānes skaņdarbi būs atrodami vienuviet - mūsu mājaslapā…

Paldies Varakļānu MMS, Maltas MS, Balvu Mākslas skolai un protams Viļānu MMS audzēkņiem un skolotājiem par piedalīšanos jau 2. Latgaliešu Mūzikas un mākslas konkursā “Muna dzīsmeite”. 

Uz tikšanos konkursā pēc gada, aprīlī!

Viļānu pūtēju orķestris "Ad Libitum" piedalījas "Pūtēju orķestru modelēšanas koncertā" Gulbenē. 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes rīkotajā konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm 2024.gadā, Viļānu Mūzikas un mākslas skola iesniedza projektu ‘’Materiālās bāzes papildināšanai keramikas nodarbībām’’. Projekta pieprasījums tika atbalstīts un skola varēja iegādāties materiālus par 300eur. Tika iegādātas dažādu veidu glazūras un virsglazūras, dažādu krāsu mālu masas, akmensmasa, porcelāna masa, ģipsis u.c  Mākslas skolā veidošana ir visplastiskākais no visiem mācību priekšmetiem, kas veiksmīgi attīsta audzēkņu pirkstu motoriku un veiklību. Nodarbībās audzēkņi apgūst pamatiemaņas sīkplastikas formu un trauku veidošanā, attīstot formas, plastikas un proporciju izjūtu. Audzēkņi iepazīst un izzina keramiskos materiālus, apgleznošanas tehnikas, apgūst dažādu priekšmetu grupu veidošanas, dekorēšanas un  formu stilizācijas pamatprincipus.

Sveicam un lepojamies!!!

Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursa "Wind Stars 2024" laureātus:

Jelizaveta Kovaļenko (sitaminstrumentu spēle) – 3.vieta (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina)

Deivids Nils Timofejevs (saksofona spēle) – 2.vieta (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina) 

Kristaps Rimša (saksofona spēle) – 2.vieta (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina) 

Jānis Gritāns (klarnetes spēle) – 3.vieta (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina) 

Elizaveta Kuzņecova  (saksofona spēle) – 2.vieta (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina) 

Viļānu mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris "Ad libitum" (dir.M.Dzindzuks, A.Filatova) – 2.vieta

Apsveicam!!!

Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursa "Naujene Wind 2024" laureātus:

Einards Brencis (saksofona spēle) – 3.vieta (ped.A.Filatova KCM Jeļena Vesnina)

Elizaveta Kuzņecova  (saksofona spēle) – 2.vieta (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina) 

Kristaps Rimša (saksofona spēle) – 3.vieta (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina) 

Daniels Delveris (trompetes spēle) – 3.vieta (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina) 

Jeļizaveta Kovaļenko (sitaminstrumentu spēle) – 3.vieta (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina) 

Deivids Nils Timofejevs (saksofona spēle) – atzinība (ped.M.Dzindzuks KCM Jeļena Vesnina)

20.martā profesionālās ievirzes 3.,6.klases audzēkņiem notika meistarklase Laikmetīgajā dejā. To vadīja pasniedzēja no Rīgas Roberta Gailīte. 

“Vara Talants”

6. martā Bērzgales KN notika Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldes organizētais jau tradicionālais pasākums Dziesmu, deju un prasmju šovs skolēniem “Vara Talants”. Viļānu MMS šajā pasākumā pārstāvēja interešu izglītības programmu "Mūzikas kompozīcija" audzēkņi Elizabete Šarkovska un Marks Markuss Straujups, izpildot pašu komponēto patriotisko skaņdarbu balsij, klarnetei un klavierēm ar Pētera Brūvera vārdiem "Kur?", un "Mūsdienu dejas" audzēknes: Adelīna Petrova, Marija Šabanova, Viktorija  Bogdanova, Sofija Šabanova, Viktorija

Šarkovska ar deju “Plaukstiņas”. Paldies audzēkņiem, audzēkņu vecākiem, skolotājiem par aktīvu piedalīšanos skolas un novada pasākumos, tā apliecinot piederību skolai, novadam un Latvijas valstij!

Šī gada pavasara pirmā diena mūsu skolas pūtēju orķestrim "Viļāni" ir iesākusies brīnišķīgi. 1.martā skolas orķestris pirmo reizi savā pastāvēšanas laikā devās uz Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skati, kurā veiksmīgi  ieguva I pakāpi. Sveicam orķestri un tā diriģentus Mārtiņu Dzindzuku un Aleksandru Filatovu.

 ‘’Drošie ziemas prieki’’

15.februārī notika Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes rīkotais

konkurss ‘’Drošie ziemas prieki’’ 2024, kur piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. Apsveicam Krišjāni Ertu, Elīnu Saprovsku un Agati Svilāni ar iegūtājiem diplomiem.

14.02.2024 

‘’Valentīndienas sirds’’. 

Mākslas nodarbībās mazie mākslinieki mācījās veidot sirds kompozīciju, līmēt vairākos slāņos papīra formas, papildināt darbu ar tekstu. Darbs sagādāja prieku un ļāva visiem radoši izpausties.

23. un 24. Janvārī notika  pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles Valsts konkursa  2.kārta, kurā piedalījās mūsu skolas audzēkņi. Apsveicam  Kristapu Rimšu ar iegūto 2.vietu un Elizavetu Kuzņecovu ar iegūto atzinību, ka arī apsveicam viņu skolotāju Mārtiņu Dzindzuku ar viņa audzēkņu rezultātiem.🎷🎷

pROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMAS vIĻĀNU MūZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Maksla.mp4

DEJAS PAMATI - DEJA

Deja.mp4

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE - KLAVIERSPĒLE

Klavieres.mp4

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE - AKORDEONA SPĒLE

Akordeons.mp4

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE - VIJOLES SPĒLE, ČELLA SPĒLE, ĢITĀRAS SPĒLE

Stigas.mp4

PŪŠAMO INSTRUMENTU SPĒLE - FLAUTAS SPĒLE, KLARNETES SPĒLE, SAKSOFONA SPĒLE, TROMPETES SPĒLE

Pusaminstrumenti.mp4

VOKĀLĀ MŪZIKA - KORA KLASE

Vokals.mp4