Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība

Skaņas un gaismas pārvērtības Viļānu MMS zālē

Par arvien nozīmīgāka kvalitatīva pasākuma nosacījumu kļūst notikuma vietas vizuālais noformējums, gaisma, tās krāsas un mainība, pastiprinātā skaņa. Kopā ar izpildījuma kvalitāti tas veido cilvēka ausij, acij baudāmu produktu. Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zāle, Brīvības ielā 44c, nu ir aprīkota atbilstoši šodienas prasībām skaņas un vizuālā tēla pastiprinošu pasākumu organizēšanai.

Pateicoties biedrības “Rēzeknes novada partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība realizēja  atklātā LEADER projektu iesniegumu konkursa 14. kārtas  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”,  R. 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” fiansētu projektu Nr.2023/AL15/14/A019.22.02/15 “Kultūrizglītojošo pasākumu skaņas, gaismas un vizuālā tēla kvalitātes radīšana Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē”. Viļānu MMS zālei projekta aktivitātē tika iegādāti un uzstādīti 2 skaņas pastiprinātāji, 2 radio mikrofonu sistēmas, mikrofonu  2 statīvi un 1 kustīgais prožektors. Tagad Viļānu Mūzikas un mākslas skola organizēs iekšējos un arī publiskos pasākumus, lai interesenti baudītu mākslinieku izpildījumu pastiprinātās skaņas un gaismas kvalitātē.

Projekta kopējās izmaksas ir 10237,29 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums ir 8999,99EUR. Līdzfinansējumu 1237,29 EUR apmērā nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde.

Paldies par atbalstu biedrībai “Rēzeknes novada partnerība”, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei, Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldei un piegādātājam IK “Lat audio” par sadarbību projekta īstenošanā. Paldies grupai “Disnejlenda” un IK “Lat audio” par iegādātās skaņas un gaismas prezentāciju Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē (skat. https://failiem.lv/f/39wpq727rp).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

IMG_5455.MOV

Filmiņa skatāma:

https://www.youtube.com/watch?v=0dBJybdmhGc


Ir tapusi un izrādīta Bērnu veidota animācijas filma “Vydsmuižys Annužys acim...”


89 bērni 6 meistarklasēs 9 skolotāju vadībā jūnijā sākuši un novembrī pabeiguši veidot animācijas filmu “Vydsmuižys Annužys acim...”, kura savu pirmizrādi piedzīvoja sestdien, 11. novembrī, 17:00 Viļānu KN. 

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību organizēt filmiņas tapšanu ir iedrošinājusi  biedrības “Latgolys etnografiskuo viestnīceiba” vadītāja,  Vydsmuižas tautastērpā tērptās lellītes  izveidotāja Iveta Seimanova. “Izglītojošs materiāls dažāda vecuma  bērniem - kur ietverta gan  etnogrāfija, gan kultūrvēsture, novada identitāte un vecie amatu stāsti ar neiztrūkstošu dzīvesziņu un tradīciju”, tā par savu etnogrāfisko un etnoloģisko stāstu izstādē “Lobs ar lobu sasatyka”, kas ir 50 Latgales tautumeitas 25 čemodānos, stāsta Iveta. Tā animācijas filmiņā Vydsmuižas Annuža nostājoties pa vidu Rēzeknes Madaļai un Silajāņu Ilžai, tautasdziesmas “Treis muoseņas” pavadījumā, stāsta par Latgales tautastērpu, tā tapšanu, dzīvi, un valkāšanu mūsdienās. Annužai -filmiņā Agatei un Ansim, latgaliešu kultūras un sadzīves vērtības atainot palīdz zīmēts kaķītis un sunītis, Viļānu, Galēnu, ceļa A12, Rīgas un lidostas ainavas, skati un tēli, aktieru skati un dialogi latgaliešu valodā. Kā ierasts, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības filmiņās, ir skaidrojoši titri angļu valodā.


Pirmizrādē šo darbu skatījās un vērtēja paši filmas veidotāji, viņu ģimenes, draugi un atbalstītāji, viļānieši un galēnieši. Vai izdevās? Vai nolasījās? Pašiem šķiet, ka paveicām iecerēto cik vien labi tas ir iespējams. Filmiņas patriotisko iezīmi pastiprināja Lāčplēša dienas noskaņas klātbūtne, postfolkloras grupas “Rikši” dāvātā Latvijas mīlestības milzīga deva.  Īpaši emocionāls brīdis 11. novembra vakarā bija ilgstoši applausi un ovācijas pēc filmiņas noskatīšanās. Filmas  “Vydsmuižys Annužys acim...” pirmizrāde kļuva par gaišu Latvijas patriotu nedēļas ieskandinātāju, visu paaudžu vienotāju un saliedētāju. 


Par filmiņas tapšanu esam pateicīgi:

Nāc, nākdama vasariņa!

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam Viļānu Mūzikas un mākslas skolā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts “Brīvdabas kultūrizglītība Viļānos” (Nr.22-01-AL15-A019.2202-000001).

Lai varētu organizēt brīvdabas aktivitātes, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība projekta ietvaros iegādājās 4 nojumes/teltis, 5 salokāmus galdus un 100 krēslus. Viļānu Muižas parkā, citās Viļānu un Rēzeknes novada vietās pavasara, vasaras un rudens periodos tiks izvietotas ātri uzstādāmas nojumes/teltis sakārtoti galdi un krēsli, lai varētu notikt kultūrizglītojoši pasākumi - meistarklases, nometnes, koncerti, par tradīciju kļuvušais “Muižas vakars” u.c.  


Projekta kopējās izmaksas ir 6261.76EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 5635.58EUR. Līdzfinansējumu 626.18EUR nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldība.

Paldies Rēzeknes novada domei!

Paldies atbalstītājiem!

Bārnu veiduota animacejis kina

vasals,vinnej pūk!

https://youtu.be/iz1bmkKTiSk

 Bārnu veiduota animacejis kina

vinnejs pūks viļānūs!


1_001_01_1.mpg

Bārnu veidota kina

"BOŅUKA BREIVDĪNYS"

Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē jeb stāsts par acīm un ausīm baudāmiem kulturāli izglītojošiem pasākumiem skolā.

2019. gada 8. augustā Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība saņēma priecīgu ziņu: Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu apstiprināt projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000007 "Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē", kas tika iesniegts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un piešķirt publisko finansējumu 6299,86 EUR. Lai īstenotu šo projektu, kura attiecināmās izmaksas ir 6999,85 EUR, Viļānu novada pašvaldības piešķīra iztrūkstošo finansējumu 699,99 EUR apmērā.

Sadarbībā ar uzņēmumu Certes.lv, 2019. gada 22. novembrī Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība iegādājās un uzstādīja projekcijas ekrānu 290x181 ar elektrisko vadību un projektoru. Kopš Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē ir vizuālā materiāla atspoguļošanas stacija, ir notikuši jau daži labas vizuālas un skaņas kvalitātes pasākumi: Izglītības kvalitātes valsts dienesta “Pumpurs” projektu konkurā atbalstītā projekta “Attīstības iespējas un izaugsme Latgalē” noslēguma pasākums 28. novembrī, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas “Zelta Ziemassvētki” 19. decembrī. Bez projektora un ekrāna zālē nav iedomājami arī nākošie šī mācību gada ārpusskolas, atklātie pasākumi: Masku balle – konkurss 31. janvārī, Bērnu veidotu animācijas filmu vakars 28. februārī, VMMS esošo un bijušo audzēkņu jaunrades vakars 26. martā Latviešu mūzikas un mākslas konkurss 16. aprīlī, “Hei, vasara” 28. maijā. Skola ir atvērta ikvienai ārpusprogrammas aktivitātei, tādēļ atnāc, paskaties, paklausies un piedalies!

Paldies Viļānu novada pašvaldībai un Lauku atbalsta dienestam par finansiālo atbalastu projekta īstenošanā.